Вторник, 28. Юни 2022
Интегрирана хидравлична спирачка
Интегрираната хидравлична спирачка се състои от пневматичен цилиндър и хидравлична система която действа като спирачка.
Размерите на пневматичния цилиндър (ø63) са съобразени с ISO 15552.
Хидравличната система се състои от  резервоар за спирачна течност и един или два регулатора на дебит. Тя може да съдържа един или няколко нормално отворени или затворени клапана, осигуряващи спиране при изтегляне или прибиране на буталния прът.
Основна характеристика на това устройство е, че движещата и спиращата сила са съосни, така те не генерират нежелателни странични моменти върху буталния прът и външни тела свързани с него. Тази интегрирана хидравлична спирачка е с доста по малки размери в сравнение с външната хидравлична спирачка серия BRK. След определен период от време на работа, резорвоара за спирачна течност трябва да бъде допълван. Тази необходимост настъпва, когато нивото на маслото достигне означението за минимум върху пръта. С максимално изваден прът на резервоара, означението за минимално количество масло не трябва да е на по-малко разстояние от 8-10 mm от капачката на резервоара.

Винаги използвайте Comlube DEXRON ATF хидравлично масло или друг съвместим продукт. По време на първите работни цикли, маслото в повече се изхвърля през отвор на резервоара.

    
Технически данни  
Уплътнения NBR   POLYURETHANE
Работно налягане 1 ÷ 8bar
Налягане на NC 1 ÷ 8bar
Работна температура -10°C ÷ 70°C
Флуид Омаслен или неомаслен филтриран въздух
Флуид за хидравличната система DEXRON ATF (Comlube) или съвместимо масло
(списък със съвместими масла има на сайта - www.metalwork.it)
Диаметър 63
Сила на избутване при 6 bar 1,725 N
Сила на издърпване при 6 bar 1,150 N
Скорости при 6 bar и 20°C  
с регулатор 30 ÷ 7000 mm/min
с регулатор и един NO STOP клапан 30 ÷ 6000 mm/min
с регулатор и един NC STOP клапан 30 ÷ 4500 mm/min
с регулатор и един NO SKIP клапан 30 ÷ 6000 mm/min
с регулатор и един NC SKIP клапан 30 ÷ 5000 mm/min
с регулатор и два NO STOP+SKIP клапани 30 ÷ 5000 mm/min
с регулатор и два NO STOP+SKIP клапани 30 ÷ 4000 mm/min
бързо прибиране 30000 mm/min
  (Скоростите са измерени на спирачка с 500 mm прът и използващи ø10 mm шлаухи)
Стандартни ходове 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
  Други ходове над 500 mm са възможни при заявка
Комбинации на клапани NO STOP, NC STOP, NO SKIP, NC SKIP, DUAL NO STOP, DUAL NC STOP,
  DUAL NO SKIP, DUAL NC SKIP, NO STOP+NC STOP, NO SKIP+NC SKIP,
  NO STOP+NO SKIP, NC STOP+NC SKIP, NO STOP+NC SKIP, NC STOP+NO SKIP
Магнит за сензори Всички варианти за изработени с магнит
    
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Инструкции за експлоатация
Image