Петък, 14. Юни 2024
Сензори и позициониращи сензори
Магнитните сензори за позиция се използват за измерване на линейния ход на актуаторите. Позицията на буталото се измерва безконтактно и се получава чрез напреженов или токов сигнал.
Нашите сензори за позиция се делят на 3 типа: LTS, LTL и LTE.

Сензор за позиция LTSСензор за позиция LTS

 Сензор за позиция LTLСензор за позиция LTL

 Сензор за позиция LTEСензор за позиция LTE