Понеделник, 04. Март 2024
Сензор за позиция LTL LTL магнитния сензор за позиция  използва матрица от Hall сензори за измерване на позицията без контакт, благодарение на магнита в буталото на цилиндъра.
Той използва интелигентен алгоритъм за да се адаптира динамично към магнита по време на работа, така че изходният сигнал да бъде винаги линеен и повтаряем.
Тази технология позволява на сензора да се адаптира динамично към промените на интензитета на магнитното поле свързани със стареене на магнита и различните температури на работа.
За коректна работа на сензора интензитета на магнитното поле трябва да бъде между 2 и 15 mT.
LTL сензора може да бъде настройван с "TEACH-PAD" капацитивен бутон, който позволява бързо задействане на сензора и адаптиране към потребителските изисквания. Натиснете с пръст за да:
  • изберете токов изход (4-20 mA) или напреженов изход (0-10 V);
  • установяване на желан измервателен обхват;
  • нулиране настройките на сензор;
Бутона е направен така, че да се избегне нежелана промяна на параметрите
Сензорът за позиция е извън измервателния диапазон когато:
  • жълтата светлина е изключена;
  • напреженовият сигнал е 11V (обхват 0-10V) или ток 3 mA (обхват 4-20mA)
LED1 (светлина показваща задействане)светва, когато буталото е в измервателния обхват:
  • жълт включен - оптимална мощност на сигнала;
  • жълт включен и червен мигащ - мощността на сигнала не е оптимална;
LED2  показва кой аналогов изход е активен
  • зелен включен - напреженов аналогов изход;
  • син включен - токов аналогов сигнал;
Сензора за позиция се закрепва със скоба в T-канала на актуатора.
LTL сензора е подходящ за ISO 15552 тип A цилиндри, и електрически цилиндри серия ELEKTRO ISO 15552
    
Технически данни  
Измервателна дължина от 257 до 503 mm
Електрически конектор M8x1 - 4 pin
Електромагнитна съвместимост съгласно стандарт EN60947-5-7
Период на дискретизация 1.15 ms
IEC 60068-2-6 шок тест 30 g, 11 ms
IEC 60068-2-6 вибро тест 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Макс. скорост на преместване < 3 m/s
Линейност 0.5 mm
Точност 0.03 % FSR (≥ 0.05 mm)
Повтаряемост 0.06 % FSR (≥ 0.1 mm)
Работна температура -20°C ÷ +70°C
Степен на защита IP 65, IP 67
Клас на защита III
Захр. напрежение 15 ÷ 30 V
Ток (без товар) < 35 mA
Аналогов изход  (напреженов) 0 ÷ 10 V
Аналогов изход "извън обхват" 11 V
Аналогов изход (токов) 4 ÷ 20 mA
Аналогов изход "извън обхват" 3 mA
Макс. съпротивление на товара (напреженов изход) 2000 Ω
Макс. съпротивление на товара (токов изход) 500 Ω
Защита от промяна на поляритета Да
Защита от късо съединение Да
   
   
   
     
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Инструкции за експлоатация
Image