Петък, 29. Септември 2023
Сензор за позиция LTS LTS е магнитен сензор за позиция за измерване на линейния ход на актуаторите. Позицията на буталото се измерва без контакт и се получава чрез аналогов изходен сигнал, който се конфигурира като напреженов или токов.
Тялото на LTS е много компактно, така той може да бъде използван в приложение с ограничено място.
Този сензор за позиция може да измерва ходовете на различни групи цилиндри до 256 мм.
За правилна работа на сензора се изисква сила на магнитното поле между 4 и 30 mT.
Обхвата на измерването може да бъде регулиран прецизно използвайки Teach-in бутон (нулева и крайна точки). Teach-in може да се извърши независимо от поляритета на магнитното поле и позицията на сензора. Жълтата ON светлина светва, когато буталото е в рамките на измерваната област.
Сензорът за позиция е извън измервателния диапазон когато:
  • жълтата светлина е изключена;
  • напреженовият сигнал е 11V (обхват 0-10V) или ток 3 mA (обхват 4-20mA)
    
Технически данни  
Измервателна дължина от 0 до 256 mm
Електрически конектор M8x1 - 4 pin
Електромагнитна съвместимост съгласно стандарт EN60947-5-7
Период на дискретизация 1 ms
IEC 60068-2-6 шок тест 30 g, 11 ms
IEC 60068-2-6 вибро тест 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Макс. скорост на преместване < 3 m/s
Линейност * 0.3 mm
Точност 0.03 % FSR (≥ 0.05 mm)
Повтаряемост 0.06 % FSR (≥ 0.1 mm)
Работна температура -20°C ÷ +70°C
Степен на защита IP 67
Клас на защита III
Захр. напрежение 15 ÷ 30 V
Ток (без товар) < 25 mA
Аналогов изход  (напреженов) 0 ÷ 10 V
Аналогов изход "извън обхват" 11 V
Аналогов изход (токов) 4 ÷ 20 mA
Аналогов изход "извън обхват" 3 mA
Макс. съпротивление на товара (напреженов изход) 2000 Ω
Макс. съпротивление на товара (токов изход) 500 Ω
Защита от промяна на поляритета Да
Защита от късо съединение Да
Защита от претоварване Да
   
* В някои приложения линейността може да бъде по-висока от посочената стойност
     
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Инструкции за експлоатация
Image