Вторник, 28. Юни 2022
Сдвоен цилиндър - серия S10 Предлагат се две плъзгащи системи:
  • с бронзови втулки
  • циркулиращи съчмени направляващи
  • Рамата е направена от два сдвоени цилиндъра, а тялото е от алуминиево тяло, което има канали за монтаж на сензори.

  • Предлагат се в пет размера 2 x Ø12; 2 x Ø16; 2 x Ø20; 2 x Ø25; 2 x Ø30.
    
Технически данни S10 - 12 S10 - 16 S10 - 20 S10 - 25 S10 - 30
Работно налягане 3 ÷ 7 bar
Температурен диапазон 5°C ÷ 60°C
Флуид Неомаслен или омаслен филтриран въздух, ако има омасляване, то трябва да е постоянно
Скорост на буталото 30 ÷ 100 mm/s
Видове с бронзови втулки/ с бронзови съчмени водачи
Размери 12 16 20 25 30
Диаметър 2 x 12 mm 2 x 16 mm 2 x 20 mm 2 x 25 mm 2 x 30  mm
Диаметър на буталният прът 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
Ход 15 mm 15 mm 25 mm 25 mm 25 mm
  25 mm 25 mm 50 mm 50 mm 50 mm
  50 mm 50 mm 75 mm 75 mm 75 mm
  - 75 mm 100 mm 125 mm 125 mm
Тегло (C=ход), kg          
   с бронзови втулки 0,12 + (0,002xC) 0,24 + (0,0025xC) 0,51 + (0,005xC) 0,76 + (0,006xC) 1,3 + (0,009xC)
   със съчмено водене 0,21 + (0,002xC) 0,48 + (0,0025xC) 0,77 + (0,005xC) 0,18 + (0,006xC) 1,92 + (0,009xC)
Теоретична сила, N Умножете стойността по-долу по налягането в bar
   сила при натиск 2,26 x ΔP 4 x ΔP 6,28  x ΔP 9,8  x ΔP 14,1  x ΔP
   сила при издърпване 1,69 x ΔP 3  x ΔP 4,11  x ΔP 7,5  x ΔP 10,1  x ΔP
Макс. натоварване, N Стойностите са изчислени при мин. и макс. ход.
   с бронзови втулки 3 ÷ 1,5 6 ÷ 3 10 ÷ 3,5 12 ÷ 5,6 20 ÷ 7
   със съчмено водене 6 ÷ 4 11 ÷ 6 20 ÷ 7 26 ÷ 8 36 ÷ 11
            
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image