Вторник, 28. Юни 2022
Прецизно водене - серия S13
Серия S13 прецизно водене е един двойно действащ пневматичен цилиндър, който има единствената задача да избутва и издърпва товар. Интегрираната в тялото направляваща и сачмените линейни лагери фиксирани към подвижната част са създадени да издържат на всички приложени товари и движения. Това осигурява точност на движението без луфт, буталния прът не се натоварва със странични сили. Всички прецизни водения от серия S13 имат магнити. Тялото може да се закрепи от няколко страни. Товара може да се монтира към подвижната част от пред или от горе. Захранването със сгъстен въздух може да стане от три страни. Магнитни сензори могат да се поставят от лявата или дясна страна.

Всички тези възможности правят приложението му изключително гъвкаво. Ширината е много намалена, за да позволи монтирането му в малки пространства или комбинация от няколко водения на малко пространство.


ВИДЕО

          
Технически данни
 
Работно налягане 2 ÷ 8 bar
Работна температура -10°C ÷ 70°C
Флуид Омаслен или неомаслен сгъстен въздух, филтриран 20μm, ако има омасляване трябва да е постоянно
Скорост на буталото 30 ÷ 500 mm/s
Пневматични фитинги M5
Тип на воденето Сачмено
Варианти Магнитен, двойнодействащ с гумен буфер
Диаметър Ø6 Ø10 Ø16 Ø20
Ход 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
  25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
  - - 50 mm 50 mm
Теоретична сила на бутане 17 N 47 N 120 N 188 N
Теоретична сила надърпане 13 N 40 N 104 N 158 N
Допустим товар виж диаграмата в Техническа спецификация
Допустима кинетична енергия 0,012 J 0,025 J 0,050 J 0,100 J
Толеранс на хода 0 / +1,0
Позиция за монтаж всякаква (хоризонтално и вертикално)
Тегло виж таблицата в Техническа спецификация
          
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация