Вторник, 28. Юни 2022
Свързващи елементи Metal Work продуктите от V-Lock серията могат да бъдат свързвани използвайки тип K фиксираща система или QS фиксираща система, от Montech® Quick-Set.
И двете модулни системи се допълват и са взаимозаменяеми.
V-Lock системата гарантира точност и повтаряемост на позиционирането, дори и надлъжно. Кухия ключ може да бъде вмъкнат в напречните канали между V-каналите на компонентите (f8/H7 съединения).
Компоненти свързани с K елементи са леко раздалечени един от друг (минимум 0.4 mm разстояние между близките повърхности на два компонента) за да позволят само-центриране по време на сглобяване.
QS фиксиращите елементи позволяват надлъжно регулиране по време на сглобяване, без ограничение на механика за точна позиция, също така компонентите са разделени, но с доста повече от K системата - 8 mm или 22 mm, в зависимост от избрания свързващ елемент.
И двете системи осигуряват бързо и точно свързване, което е много здраво и устойчиво на вибрации, благодарение на V-каналите (лястовича опашка) и не изисква специално проектирани адаптери.
За много големи натоварвания има 6 mm плътни квадратни ключове с f8 толеранс, които могат да бъдат позиционирани между свободните канали на съседни V-Lock елементи.

V-Lock фиксиращи елементиФиксиращи елементи

V-Lock адаптериАдаптери