Адаптери V-Lock адаптерите могат да бъдат използвани за свързване на различни компоненти бързо и сигурно, когато се изисква завъртане на елемента или ако трябва да адаптирате елемент с един канал към елемент с повече канали.
Всички тези адаптери имат 45° V-канал за свързване посредством K и QS фиксиращи елементи.
Където е възможно, са разпробити малки отвори в повърхностите за осигуряване на точност на сглобката.
 
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Metal Work S.p.A.