Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Компактни цилиндри с направляващи серия CMPGK
Компактният цилиндър с направляващи от серия CMPGK е добро решение с вградена здрава направляваща система.
Направляващата втулка на буталния прът е монтирана директно в алуминиевото анодизирано тяло на цилиндъра.
Два варианта на водене се предлагат: втулки от синтерован бронз, куплирани със закален стоманен прът, или линейно сачмено водене куплирано с закален стоманен прът.

От едната страна на тялото има канали за монтиране на магнитни сензори.

По отношение на демпферирането има два варианта - без демпфериране и с демпфериране. При цилиндрите без демпфериране, има челно уплътнение от NBR за еластично демпфериране, във варианта с демпфериране, демфера е регулируем.
V-Lock фиксиращи елементи могат да захванат тялото на цилиндъра в една от трите равнини идентифицирани като Горе, Отстрани и Долу. Избраната равнина има мрежа от отвори с резба и отвори за щифтове с една или две V-Lock плочки, в зависимост от хода.
Плочките са монтирани предварително, но могат да бъдат преместени както е необходимо.

      
Технически данни С демпфер
Без демпфер
Работно налягане 1 ÷10 bar
  0,1 ÷ 1 MPa
  14,5 ÷145 psi
Температурен диапазон -10°C ÷ 80°C
Флуид Сух филтриран или омаслен сгъстен въздух, ако има омасляване трябва да е постоянно
Диаметър Ø16, 20, 25, 32, 40
Ход Ø16: 20, 30, 40, 50 Ø16: 30*, 40, 50, 75, 100, 150, 200
  Ø20: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 Ø20: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
  Ø25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150 Ø25: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
  Ø32: 25, 50, 75, 100, 150, 175 Ø32: 25, 50, 75, 100, 150, 200
  Ø40: 25*, 50, 75, 100, 150, 175 Ø40: 50, 75, 100, 150, 200
Варианти С бронзови втулки - С лагери
Сензор Стандартен
 Макс. енергия при удар Вижте диаграмата в Техническа документация Ø16: 0.06 J
    Ø20: 0.14 J
    Ø25: 0.2 J
    Ø32: 0.4 J
    Ø40: 0.6 J
Забележка * Варианти за закрепване Отстрани и Долу
     
    
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image