Вторник, 28. Юни 2022
Фитинги от месинг със затягаща гайка. Технически данни.
Фитнги Фитнги Фитнги Фитнги
Фитнги Фитнги Фитнги Фитнги
Фитнги Фитнги Фитнги Фитнги
Фитнги    
Технически данни
Материал на тялото Месинг OT58
Максимално налягане 261psi; 1800 kPa; 18 bar
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mt_ignore