Понеделник, 27. Юни 2022
Фитинги от холендров тип. Технически данни.
Фитнги от холендров тип Фитнги от холендров тип Фитнги от холендров тип Фитнги от холендров тип
Фитнги от холендров тип Фитнги от холендров тип Фитнги от холендров тип Фитнги от холендров тип
Фитнги от холендров тип    
Технически данни
Материал на тялото Месинг OT58
Максимално налягане 261psi; 1800 kPa; 18 bar
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mt_ignore