Понеделник, 27. Юни 2022
Bit - Междинна плоча
  • Междинната плоча отклонява въздух от пневмо-подготвящата група и може да бъде монтирана преди или след всеки модул.
  • Използва се, когато е необходим въздух в някой от етапите на подготовката му (необработен, филтриран, регулиран, омаслен).
 
Технически данни PA
Макс. входно налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Макс. раб. температура при 10bar 50°C
 
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mw_logo.png