Вторник, 28. Юни 2022
Bit - Депуратор Коалесцентен минидепуратор:
  • Спестява пространство
  • Минимални загуби от пад на налягане при промяна на дебита
  • Видимост на конденза в чашката от всички страни
 
Технически данни
DEP BIT 1/8"
DEP BIT 1/4"
Присъединителен отвор 1/8" 1/4"
Степен на филтрация 0,01 μm
Макс. входно налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Максимален дебит моля погледнете графиката в техническа спецификация
 
Предполагаем дебит при 6 bar 200 Nl/min = 7 scfm
Флуид филтриран 5 μm компресиран въздух
Макс. температура при 10bar 50°C
Тегло 65 gr
Винтове за монтаж М4
Позиция за монтаж вертикална
Кондензоотделител ръчно/полуавтоматично (RMSA)
автоматично (SAC)
Капацитет на чашата 16 cm3
 
Забележка: Препоръчително е да се монтира 5μm филтър преди финия филтър, изпълняващ ролята на груб филтър.
 
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image