Bit - Филтър + Депуратор Компактен филтър + депуратор за фино филтриране, последвано от коалсцентно депуриране.
  • Видимост на конденза в чашката от всички страни
  • Оттичане на конденза - ръчно/полуавтоматично (RMSA) или автоматично (SAC) на филтъра
  • 5 μм филтриращ елемент
  
Технически данни
F+D BIT 1/8"
F+D BIT 1/4"
Присъединителен отвор 1/8" 1/4"
Степен на фина филтрация 0,01µm
Макс. входно налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Дебит при 6,3 bar ΔP 0,5 bar 500 Nl/min = 18 scfm
Дебит при 6,3 bar ΔP 1 bar 750 Nl/min = 27 scfm
Флуид компресиран въздух
Макс. температура при 10 bar 50°C
Тегло 110 gr
Позиция за монтаж вертикална
Кондензоотделител ръчно/полуавтоматично (RMSA)
автоматично (SAC)
  
Забележка: Вижте характеристиките на отделните елементи
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image