Bit - Филтър
Мини-филтър с различни степени на филтрация и два типа на оттичане на конденза (полуавтоматично и автоматично).
  • Минимални загуби от пад на налягане при променлив дебит
  • Видимост на конденза в чашката от всички страни.

Степента на филтрация се вижда от цвета на филтриращата касета: жълт - 5 μm, бял - 20 μm, син - 50 μm.

 
Технически данни
BIT 1/8"
BIT 1/4"
Присъединителен отвор 1/8" 1/4"
Степен на филтрация 5 μm(жълто); 20 μm(бяло); 50 μm(синьо);
Макс. входно налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Дебит при 6,3 bar ΔP 0,5 bar 860 Nl/min = 30,5scfm
Дебит при 6,3 bar ΔP 1 bar 1200 Nl/min = 42,5 scfm
Флуид Компресиран въздух
Макс. температура при 10bar 50°C
Тегло 40 gr
Винтове за монтаж М4
Позиция за монтаж вертикална
Кондензоотделител ръчно/полуавтоматично (RMSA)
автоматично (SAC)
Капацитет на чашата 16 cm3
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image