Понеделник, 27. Юни 2022
BIT_Lubricator Миниомаслител с висока стабилност на омасляване.
  • Количеството на маслото, впръсквано във въздуха, е пропорционално на дебита
  • Активира се при ниски дебити
  • Микрометрично регулиране на омасляващия поток
  • Видимост на маслото от всички страни
   
Технически данни
LUB BIT 1/8" LUB BIT 1/4"
Присъединителен отвор 1/8" 1/4"
Тип омасляване мъгла
Капацитет на чашата 26,5 cm3
Тип омаслител Чашата се пълни ръчно след разглобяването и
Макс. входно налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Дебит при 6,3 bar ΔP 0,5 bar 400 Nl/min = 14 scfm
Дебит при 6,3 bar ΔP 1 bar 710 Nl/min = 25 scfm
Флуид Филтриран компресиран въздух
Макс. температура при 10bar 50°C
Тегло 40 gr
Винтове за монтаж М4
Позиция за монтаж вертикална
 
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image