Понеделник, 27. Юни 2022
Bit - Микрорегулатор Микрорегулатор с гофрирана диафрагма, който осигурява:
  • Стабилност на зададеното налягане при променливо входно налягане.
  • Голям дебит с намелен пад на налягане.
  • Бързо изпускане на надналягането.

Съществуващи варианти:
  • Bit FC: контролирано изпускане за да се позволи по висока точност на регулиране, чрез посточнно леко изпускане.
  • Bit за вода: използван за регулиране налягане на водни системи; без изпускащ клапан.
  • Bit SR: използва се когато се изисква бързо изпускане на пневматичната система, когато входното налягане спадне. Монтирайте SR регулатора между захранващия клапан и точката на използване.
 
Технически данни
MR BIT 1/8" MR BIT 1/4"
Присъединителен отвор 1/8" 1/4"
Обхват 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 8 bar; 0 ÷ 12 bar
Макс. входно налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Дебит при 6,3 bar ΔP 0,5 bar 340 Nl/min = 12scfm
Дебит при 6,3 bar ΔP 1 bar 600 Nl/min = 21 scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен компресиран въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно
Макс. температура при 10bar 50°C
Тегло 40 gr
Винтове за монтаж М4
Позиция за монтаж във всяка позиция
Порт за манометър G 1/8"
 
Забележка: Регулаторът на налягане трябва винаги да се монтира по посока на потока. За увеличаване чувствителността на регулиране, използвайте регулатор с обхват на налягане, възможно най-близък до изискваната стойност.
 
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image