Вторник, 28. Юни 2022
Реле за налягане

Този тип реле за налягане има висока степен на миниатюризация и модерен дизайн.

  • Може да си инсталира във всяка позиция.
  • Може да се монтира на стена посредством проходните отвори в тялото му.
  • За да се намали времето за монтаж те са окомплектовани с 2-метров кабел или с M8 конектор и с 300 mm кабел.
  • Контакта е превключващ, т.е. е нормално отворен (NO) и нормално затворен (NC).
  • Регулира се с издадено копче, с функция push-lock.
     
Технически данни

Обхват 0,5 ÷ 10 bar
Хистерезис 0,4 ÷ 0,8 bar
Максимално налягане 15 bar
  1,5  MPa
  217 psi
Температурен диапазон 50°C
Присъединителен отвор R 1/8"
Макс. ток 2 A
Макс. напрежение 250 V
Външен диаметър 4,9 mm
Кабел 3x0,5mm2
Контакти NO / NC
Степен на защита IP65
Брой превключвания 5x106
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен компресиран въздух, ако има омасляване, то трябва да е постоянно
Позиция за монтаж във всяка позиция
Тегло 0,121 kg
    
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image