Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
New deal - Депуратор Депуратор с коалесцентна касета
  • Метална чашка с прорези занаблюдение на конденза
  • Ръчно/полуавтоматично или автоматично отделяне на конденза
  
Технически данни
DEP ND 3/8"
DEP ND 1/2"
Степен на фина филтрация 0,01 µm
Макс. входно налягане 1,8 MPa; 18 bar; 261 psi
Дебит при 6,3bar 1000 Nl/min
ΔP 0,5 bar 36scfm
Дебит при 6,3bar 1600 Nl/min
ΔP 1 bar 57 scfm
Препоръчителен дебит при 6 bar 230Nl/min = 8scfm
Флуид Филтриран 4µm компресиран въздух
Макс. температура при 10bar 50°C
Тегло 0,9 kg
Винтове за монтаж М4x55
Позиция за монтаж вертикална
Кондензоотделител ръчен/полуавтоматичен (RMSA) - автоматичен (RA или SAC)
Капацитет на чашата 45 cm3
  
Забележка:
Препоръчително е да се монтира 4µm филтър преди финия филтър, изпълняващ ролята на фин филтър. Максималното входно налягане за тип RA  не трябва да превишава 10 bar.
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image