Абонамент за новини
New deal - Филтър + Депуратор
F+D пневмоподготвяща група за фино филтриране, последвано от коалесцентно депуриране:
  • Метална чашка с прорези за наблюдение на конденза
  • Полуавтоматично и оттичане на конденза
  
Технически данни
F+D ND 3/8" F+D ND 1/2"
Присъединителен отвор 3/8" 1/2"
Степен на филтрация 4 µm; 20 µm; 50 µm;
Степен на фина филтрация 0,01 µm
Макс. вх. налягане 1,3 MP
13 bar
188 psi
Дебит при 6,3 bar ΔP 0,5 bar 1000 Nl/min
36 scfm
Дебит при 6,3 bar ΔP 1 bar 1600 Nl/min
57 scfm
Флуид компресиран въздух
Макс. температура при 10bar 50°C
Тегло 1,8kg
Винтове за монтаж М4x55
  
Забележка:
Максималното входно наляган, за RA автоматичен кондензоотделител не трябва да надвишава 10bar.
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image