Абонамент за новини
New deal - Филтър + Омаслител
F+L пневмоподготвяща група с различна степен на филтрация и висока омасляваща стабилност
  • Метална чашка с прорези за наблюдение на конденза
  • Полуавтоматично и автоматично оттичане на конденза
  • Количеството на маслото впръсквано във въздуха е пропорционално на дебита
  • Микрометрично регулиране на омасляващия поток
  • Активира се при ниски дебити
  
Технически данни F+L ND 1/4" F+L ND 3/8" F+L ND 1/2" F+L ND 3/4" F+L ND 1"
Присъединителен отвор 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Тип омасляване мъгла
Степен на филтрация 4 µm; 20 µm; 50 µm
Макс. вх. налягане 1,8 MPa
18 bar
261 psi
Дебит при 6,3 bar 600 Nl/min 2500 Nl/min 8000 Nl/min
ΔP 0,5 bar 21 scfm 89 scfm 282 scfm
Дебит при 6,3 bar 1000 Nl/min 3500 Nl/min 9500 Nl/min
ΔP 1 bar 35,5 scfm 124 scfm 335 scfm
Флуид компресиран въздух
Макс. температура при 10 bar 50°C
Тегло 0,8 kg 1,8 kg 2,5 kg
Винтове за монтаж M4x40 M4x55 M6x75 
  
Забележка:
Макс. входно налягане при RA с автоматично кондензоотделчне не трябва да надвишава 10bar.
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image