Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
New deal - Филтър Филтър с различни степени на филтрация със следните характеристики:
  • Метална чашка с прорези за видимост на конденза
  • Полуавтоматично и автоматично отичане на конденза.
   
Технически данни FIL ND 1/4" FIL ND 3/8" FIL ND 1/2" FIL ND 3/4"
FIL ND 1"
Степен на филтрация 4 µm; 20 µm; 50 µm
Макс. вх. налягане 1,8 MPa
18 bar
261 psi
Дебит при 6,3 bar 1300 Nl/min 3100 Nl/min 9100 Nl/min
ΔP 0,5 bar 46 scfm 110 scfm 324 scfm
Дебит при 6,3 bar 1720 Nl/min 4100 Nl/min 11000 Nl/min
ΔP 1 bar 61 scfm 146 scfm 391 scfm
Флуид компресиран въздух
Макс. температура при 10 bar 50°C
Тегло 0,4 kg 0,9 kg 1,2 kg
Винтове за монтаж M4x40 M4x55 M6x75 
Позиция за монтаж вертикална
Кондензоотделител ръчен/полуавтоматичен ръчен/полуавтоматичен
автоматичен (SAC или RA) автоматичен (RA)
Капацитет на чашата 10 cm3 45 cm3 170 cm3
   
Забележка: Макс. входно налягане при RA не трябва да надвишава 10bar
   
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image