Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
New deal - Филтър-регулатор Много надежден филтър-регулатор на бутален принцип осигуряващ:
  • Стабилност на зададеното налягане при вариации на входното налягане
  • Стандартен изпускащ клапан за надналягане
  • Метална чашка с прорези за наблюдение на конденза
  • Ръчно/полуавтоматично или автоматично отделяне на конденза
  
Технически данни
FR ND 1/4" FR ND 3/8" FR ND 1/2"
Присъединителен отвор 1/4" 3/8" 1/2"
Обхват 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 8 bar; 0 ÷ 12 bar
Степен на филтрация 4 µm; 20 µm; 50 µm
Макс. входно налягане 1,8 MPa
18 bar
261 psi
Дебит при 6,3 bar 260 Nl/min 1100 Nl/min
ΔP 0.5 bar 9,2 scfm 35,5 scfm
Дебит при 6,3 bar 700 Nl/min 2500 Nl/min
ΔP 1 bar 25 scfm 88,5 scfm
Флуид Компресиран въздух
Макс. температура при 10 bar 50°C
Тегло 0,5 kg 1 kg
Винтове за монтаж М4x40 М4x55
Позиция за монтаж вертикална
Порт за манометър G 1/8"
Капацитет на чашата 10 cm3 45 cm3
Кондензоотделител Ръчно - полуавтоматично (RMSA) / автоматично (SAC или RA)
  

Забележка:

Регулаторът на налягане трябва да е включен по посока на потока. Максималното входно налягане на типа RA, автоматично дрениране, не трябва да е повече от 10bar
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image