Абонамент за новини
New deal - Филтър-регулатор + Омаслител
Високо надеждна FR+L пневмоподготвяща група на бутален принцип за високо натоварване, осигуряваща:
  • Стабилност на зададеното налягане при вариации на входното налягане
  • Метална чашка с прорези за наблюдение на конденза
  • Полуавтоматично и автоматично оттичане на конденза
  • Количеството на маслото впръсквано във въздуха е пропорционално на дебита
  • Микрометрично регулиране на омасляващия поток
  • Активира се при ниски дебити
  
Технически данни
FR+L ND 1/4" FR+L ND 3/8" FR+LA ND 1/2"
Присъединителен отвор G 1/8" G 1/4" G 1/2"
Обхват 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 8 bar; 0 ÷ 12 bar
Степен на филтрация 4 µm; 20 µm; 50 µm
Макс. вх. налягане 1,8 MPa
18 bar
261 psi
Дебит при 6,3bar 150 Nl/min 1300 Nl/min
ΔP 0,5bar 5,3 scfm 46 scfm
Дебит при 6,3bar 500 Nl/min 2200 Nl/min
ΔP 1bar 18 scfm 78 scfm
Флуид компресиран въздух
Макс. температура при 10bar 50°C
Тегло 0,9 kg 2 kg
Винтове за монтаж M4x40 M5x55
  
Забележка:
Макс. вх. налягане за версия RA с автоматично кондензоотделяне не трябва да надвишава 10bar.
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mw_logo.png