Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
New deal - Филтър + Регулатор-V3V Стоп вентил + Омаслител
  
Технически данни
FRPVL ND 3/4" FRPVL V3V ND 1"
Присъединителен отвор 3/4" 1"
Обхват 0 ÷ 8 bar; 0 ÷ 12 bar
Макс. температура при 10bar 50°C
Степен на филтрация 4 µm; 20 µm; 50 µm;
Макс. вх. налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Дебит при 6,3 bar  7500 Nl/min
ΔP 0,5bar 265 scfm
Дебит при 6,3 bar 8500 Nl/min
ΔP 1bar 300 scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен компресиран въздух, ако има омасляване трябва да е постоянно
Тегло 3,8 kg
Винтове за монтаж М6x75
Кондензоотделител ръчно - полуавтоматично
Капацитет на чашата 170 cm3
  
Забележка:
Максималното входно наляган, за RA автоматичен кондензоотделител не трябва да надвишава 10bar.
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image