Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
New deal - Регулатор с пилотно управление Регулатор на налягане с дистанционно пилотно управление за високо натоварване.
  • Стабилност на зададеното налягане при вариации на входното налягане.
  • Може да се монтира на стена използвайки на проходни отвори в тялото на регулатора
   
Технически данни
REG. PIL. 3/8" 1/2"
Присъединителен вх. отвор 3/8" - 1/2"
Обхват Зависи от пилотния регулатор
Макс. входно налягане 1,8 MPa
18 bar
261 psi
Дебит при 6,3 bar 3500 Nl/min
ΔP 1 bar 124 scfm
Дебит при 6,3 bar 4500 Nl/min
ΔP 0,5 bar 160 scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно
Макс. температура при 10 bar 50°C
Тегло 0,8 kg
Винтове за монтаж М4x55
Позиция за монтаж във всяка позиция
Порт за манометър 1/8"
   

Забележка:

Регулаторът на налягане трябва винаги да се монтира по посока на потока. Преналягането се изпуска от пилота.
   
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image