Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
New deal - Регулатор 3/4'' и 1'' със стоп вентил V3V Пилотно управляван регулатор с интегрирани функции, ръчен, електропневматичен или пневматичен стоп-клапан.
Той изпълнява две функции - регулатор на налягане и трипътен клапан. Върху тялото му се монтират пилотен регулатор, осигуряващ висок дебит при различни входни налягания, дори и пра най-ниските, и трипътен клапан с ръчно, електропневматиано или пневматично задействане.
Този регулатор има екстремно ниско време на сработване и при захранване, и при изпускане.
Интегрирания пилотен регулатор е с контролирано изпускане.
  
Технически данни
3/4" 1"
Присъединителен отвор 3/4" 1"
Обхват 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 8 bar; 0 ÷ 12 bar
*Макс. входно налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Дебит при 6,3 bar и 12000 Nl/min
Δ P 0,5bar 423
Дебит при 6,3 bar и 13000 Nl/min
Δ P 0,5bar 460
Флуид Филтриран, омаслен или неомаслен компресиран въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно
Дебит при кондензоотделяне 1800 Nl/min
при 6 bar 64 scfm
Макс. температура 1bar -10°C ÷ 50°C
Тегло 1,7 kg
Винтове за монтаж М6x75
Позиция за монтаж във всяка позиция
  
*Тип - регулатор+V3V Cnomo - 10 bar, 1 Mpa, 145 psi
Тип - регулатор+бобина - 8 bar, 0,8 Mpa, 116 psi
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mw_logo.png