Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
New deal - Регулатор Изключително надежден регулатор за високо натоварване, на бутален принцип.
  • Стабилност на настроеното налягане при вариации на входното налягане
  • Стандартен изпускащ клапан за надналягане
  • Може да се монтира към стена използвайки проходни отвори в тялото на регулатора.
   
Технически данни REG ND 1/4" REG ND 3/8" REG ND 1/2" REG ND 3/4" REG ND 1"
Обхват 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 8 bar; 0 ÷ 12 bar
Макс. вх. налягане 1,8 MPa
18 bar
261 psi
Дебит при 6,3 bar 200 Nl/min 1100 Nl/min 2500 Nl/min
ΔP 0,5 bar 7 scfm 39 scfm 89 scfm
Дебит при 6,3 bar 650 Nl/min 2500 Nl/min 4500 Nl/min
ΔP 1 bar 23 scfm 89 scfm 160 scfm
Флуид Филтриран, омаслен или неомаслен компресиран въздух, ако има мазане то трябва да се постоянно
Макс. температура при 10bar 50°C
Тегло 0,4 kg 0,9 kg 1,2 kg
Винтове за монтаж M4x40 M4x55 M6x75
Позиция за монтаж във всяка позиция
Порт за манометър G 1/8" G 1/4"
   
Забележка:
Регулаторът на налягане трябва винаги да се монтира по посока на потока. За увеличаване чувствителността на регулиране, използвайте регулатор с обхват на налягане, възможно най-близък до изискваната стойност.
   
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image