Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
New deal - Стоп вентил 3/8", 1/4" и 1/2"
Ръчно задействан стоп вентил.
  • Плунжерна система, за осигуряване на висок дебит
  • Копче за бързо задействане
  • Възможно тройно заключване
  • Клапана се задейства чрез натискане на задействащият диск докаро щракне. Натиснете копчето надолу за да изпуснете налягането от системата. В тази позиция може да издърпате тънката пластина и да поставите катинар, за да предотвратите захранване на системата с въздух.
  
Технически данни
V3V ND 1/4" V3V ND 3/8" - 1/2"
Присъединителен отвор 1/4" 3/8" - 1/2"
Макс. вх. налягане 1,8 MPa
18 bar
261 psi
Дебит при 6,3 bar  1100 Nl/min 2200 Nl/min
ΔP 0,5bar 38,8 scfm 78 scfm
Дебит при 6,3 bar 1500 Nl/min 2900 Nl/min
ΔP 1bar 53 scfm 103 scfm
Дебит при изпускане 1600 Nl/min 2900 Nl/min
с директно изпускане в атмосферата 56,5 scfm 103scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен компресиран въздух, ако има омасляване трябва да е постоянно
Макс. температура при 10bar 50°C
0,35 kg 0,8 kg
Винтове за монтаж М4x40 M4x55
Монтаж във всяка позиция
Тип контрол ръчен
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mw_logo.png