Вторник, 28. Юни 2022
Прецизен регулатор на налягане - серия GS GS е серия прецизни регулатори, конструирани за бързо освобождаване на надналягането и голям дебит.
Те съдържат еднакви и противоположно разположени регулиращи вентили на входа и изхода. Това позволява на регулатора да работи симетрично - прецизно регулиране с висок дебит и в двете посоки.
Настроеното изходно налягане на практика не се влияе от промените на налягането на входа, което гарантира точност дори когато има големи флуктоации в основното налягане.
За правилна работа на регулатора е необходимо леко изпускане на въздух - това не бива да се разглежда като дефект.
Регулатора може да бъде монтиран използвайки отвори в тялото му или чрез скоба.
Отвора за манометър е с присъединяване 1/8".
GS регулатора е подходящ за приложения изискващи висока точност на изходното налягане и добра чувствителност при изпускане на пикове на налягане, напр. за захранване на ниско фрикционни цилиндри, навиване и обтягане на макари и навиване на бобини.
Предлагат се в два присъединителни размера - 1/8" и 1/4", и в три обхвата на регулиране - 0 ÷ 2 bar, 0 ÷ 4 bar, 0 ÷ 8 bar.
      
Технически данни
   
Пръсъединителен отвор 1/8" 1/4"
Обхват 0 ÷ 2 bar, 0 ÷ 4 bar, 0 ÷ 8 bar
Максимално вх. налягане 10 bar
Дебит при 6,3bar ΔP 0,5bar 900 Nl/min 1170 Nl/min
Дебит при 6,3bar ΔP 1bar 1200 Nl/min 1380 Nl/min
Флуид Неомаслен, филтриран въздух. Въздуха трябва да е филтриран поне до 10 µm
Макс. раб. температура 50°C
Монтаж Във всяка позиция
Присъединяване на манометър 1/8"
Тегло 600 g
Дебит на изпускане при 4 bar    
ΔP 0,5 bar 450 Nl/min 810 Nl/min
ΔP 1 bar 900 Nl/min 1190 Nl/min
Отклонение в регулираното налягане (2 bar) при промяна на входното налягане (4÷10 bar) ±20 mbar
Чувствителност на освобождаване 30 mbar
Консумация на въздух при постоянно изтичане < 0,1 Nl/min
      
Забележка Регулираното налягане трябва винаги да се настройва нагоре.
  За увеличаване на чувствителността, използвайте регулатор с обхват близък до необходимата стойност.
     
  Не захранвайте с въздух от изхода за манометър
    
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image