Понеделник, 27. Юни 2022
Цифрово реле за налягане

Цифровото реле за налягане може да се използва за предаване по електрически път на пневматичен сигнал и в същото време да изобразява моментното налягане. Сигнал се предава за две, определени от потребителя стойности на налягането, както и с аналогов напреженов сигнал. Стойностите се виждат чисто на светодиодния дисплей и различни параметри могат да се въвеждат от клавиатурата.

Хистерезисът може да се регулира и единиците за измерване на налягането могат да се променят.

Налични са два порта за захранване с въздух, един отзад и един отдолу. Портът отдолу е затворен с тапа с резба. Ако искате да използвате долния порт, отвийте тапата и я завийте на задния порт.

Набор от аксесоари има в комплекта - за закрепване отгоре, на стена или на панел.

    
Технически данни  
Работно налягане 0 ÷ 10 bar
  0  ÷ 1 MPa
Макс. допустимо налягане 15 bar
  1,5 MPa
Точност 0,01 bar
  0,001 MPa
  0,01 kg/cm²
  0,1 psi
Захранващо напрежение 12 ÷ 24 VDC ±10%
Консумиран ток ≤ 55 mA
Цифрови изходи 2 бр. тип - PNP, с максимален ток 80mA, максимално напрежение 30 VDC
  пад на напрежение ≤ 1V (при 80 mA)
Точност на цифровия изход ≤ ± 0,2% от пълната скала ± 2 цифри
Хистерезис Регулируем или фиксиран на 3 цифри в областта на работно налягане
Време на сработване ≤ 2,5 ms
Избор за подтискане на смущения 24 ms; 192 ms; 768 ms
Защита на изходите от късо съединение ДА
Светодиоден 7-сегментен дисплей 3 1/2 цифров дисплей (обновяване 5 пъти в секунда)
Точност на дисплея ≤ ± 2% от пълната скала ± 1 цифра, при околна температура 25°C ±3°C
Индикатори Зелен светодиод (Изход 1); Червен светодиод (Изход 2)
Аналогов изход 1 ÷ 5V ± 2,5%
  Линейност ≤ 1% от пълната скала
Термохарактеристики ≤ ± 2% от пълната скала на настроеното налягане (при 25°C), в температурния диапазон 0 ÷ 50°C
Портове за компресиран въздух 2 бр. - 1/8"
Захранващ кабел 2 m, с 5 проводника 0,15 mm², маслоустойчив
Тегло 135g, включвайки 2 m кабел
   
Условия на средата:  
Флуид Филтриран и неомаслен въздух, инертен некорозивен и неексплозивен газ
Степен на защита IP 40
Работна температура 0 ÷ 50°C
Температура на съхранение -20 ÷ 60°C, но без конденз или лед
Влажност 35 ÷ 85% относителна влажност, без конденз
Напрежение на изолацията 1000 VAC за една минута между обшивката и кабела
Съпротивление на изолацията Минимум 50 MΩ (при 500 VAC между обшивката и кабела)
    
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Ръководство за експлоатация
Image