Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
Skillair - Плавен стартер
Функцията на плавния стартер е да захрани пневматичната система с въздух постепенно с контролиран поток. Той е наличен в два варианта - с пневматично или електрическо задействане.
И двата управляващи сигнала карат клапана да се отвори, което позволява на въздуха, контролиран от дросел, да бъде пропуснат бавно към пневматичната система. При APR когато налягането в пневматичната система достигне 50÷60% от входното налягане, клапана отваря основния канал свързващ входа директно с изхода. Така пневматичната система се захранва с максималното налягане и дебит позволени от входа. Времето между стартиране на клапана и отварянето му на 100% може да се настрои чрез вграден дросел.
Ако е необходимо да се изпусне въздуха от пневматичната система бързо, просто задействайте упрявляващия клапан, който спира входното налягане. Това действие затваря клапана и стартира изпускане на въздуха от системата.
Плавният стартер изпълнява функцията на позициониращ актуатор, който елиминира риска от внезапен пневматичен удар в системата, и като предпазен клапан, който освобождава системата бързо при необходимост, като се задейства дистанционно.
  
Технически данни
APR 100
APR 200 APR 300
Присъединителен отвор G1/4"; G3/8" G1/4"; G3/8"; G1/2" G1/2"; G3/4"; G1"
Мин. входно налягане 0,3 MPa 0,3 MPa 0,4 MPa
3 bar 3 bar 4 bar
43,5 psi 43,5 psi 58 psi
Макс. входно налягане* 1,5 MPa 1,3 MPa 1,3 MPa
15 bar 13 bar 13 bar
217 psi 188,5 psi 188,5 psi
Дебит при 6,3 bar 1300 Nl/min 2000 Nl/min 2400 Nl/min
ΔP = 0,5 bar 46 scfm 71 scfm 85 scfm
Дебит при 6,3 bar 2000 Nl/min 3200 Nl/min 3600 Nl/min
ΔP = 1 bar 71 scfm 113 scfm 127 scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно
Макс. температура 50°C 50°C 50°C
Тегло 0,8 kg 0,9 kg 1,5 kg
Винтове за монтаж М4x50 М5x60 М5x70
Монтаж във всяка позиция
Тип контрол пневматичен пневматичен ел. стандарт CNOMO
електрически електрически микро електрически
ел. стандарт CNOMO Пневматичен
  
Забележка:
При пневматичен контрол, вариант APR 200, пилотното налягане трябва да е между вх. налягане P и Pвх. + 2 bar
При пневматичен контрол, вариант APR 300, пилотното налягане трябва да е по - голямо или равно на входното
*10bar за ел. варианти
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image