Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
Skillair - Филтър Основната функция на филтъра е да премахва всички твърди и течни замърсявания от сгъстения въздух, генериран от компресора.
Входящия въздух се завърта през центрофугиращия модул. Тежките течности и твърди частици се изхвърлят към стените на чашката и се залепват за нея. Като се натрупват по повърхността и, те започват да се свличат към дъното на резервоара под действие на гравитацията. Остатъчните твърди частици във въздуха се отстраняват, чрез порест елемент, в зависимост от степента му на филтрация. Областта, където се съхранява конденза, се поддържа спокойна за да не се допусне рециркулация на вече отделените замърсители.
Акумулирания конденз се изпуска през клапан - автоматично, когато няма налгане в системата или като се натисне путон. Възможно е и оборудване на филтъра с автоматичен кондензоотделител. При него конденза се изпуска автоматично, независимо от налягането.
  
Технически данни
FIL 100
FIL 200 FIL 300
Присъединителен отвор 1/4"; 3/8" 1/4"; 3/8"; 1/2" 1/2"; 3/4"; 1"
Степен на филтрация 5 μm; 20 μm; 50 μm;
Макс. вх. налягане 1,5 MPa 1,3 MPa 1,3 MPa
15 bar 13 bar 13 bar
217 psi 188 psi 188 psi
Дебит при 6,3 bar 1400 Nl/min 2400 Nl/min 3800 Nl/min
ΔP 0.5 bar 50 scfm 85 scfm 135 scfm
Дебит при 6,3 bar 2000 Nl/min 3100 Nl/min 5300 Nl/min
ΔP 1 bar 71 scfm 110 scfm 188 scfm
Флуид Компресиран въздух
Макс. температура при 10 bar 55°C
122
Тегло, kg 0,4 0,7 1,4
Винтове за монтаж М4x50 М5x60 М5x70
Позиция за монтаж вертикална
Кондензоотделител ръчно
ръчно/полуавтоматично (RMSA)
автоматично (SAC) автоматично (SAC)
автоматично (RA)
автоматично (RA)
Капацитет на чашата 22 45 75
  
Забележка:
Максималното входно налягане за RA автоматично не трябва да превишава 10 bar
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mw_logo