Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
Skillair - Филтър-регулатор Този модул комбинира филтър и регулатор на налягане в едно.Той има двойна функция на филтриране и регулиране а въздуха от компресора.
Тъй като филтър регулатора е изработен от същите елементи както и регулатора и филтъра, производителността е същата.
  • Висок дебит с ниски загуби
  • Специална гофрирана мембрана - по-висок дебит, по-добра стабилност, подобрена чувствителност.
  • Бързо изпускане на изходното надналягане.
  • Стабилност на регулираното налягане при флуктоации на входното.
  • Максимална степен на отделяне на конденза.
  • 360° видимост на нивото на конденза
  • Изтичане на конденза с ръчно/полуавтоматично или автоматично действие.
  
Технически данни
FR 100 FR 200 FR 300
Присъединителен отвор 1/4";   3/8" 1/4";  3/8";  1/2" 1/2";  3/4";  1"
Обхват 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 8 bar; 0 ÷ 12 bar
Степен на филтрация 5μm; 20μm; 50μm;
Макс. входно налягане 1,5 MPa 1,3 MPa 1,3 MPa
15 bar 13 bar 13 bar
217 psi 188 psi 188 psi
Дебит при 6,3 bar 1100 Nl/min 1600 Nl/min 3500 Nl/min
ΔP 0.5 bar 39 scfm 57 scfm 125 scfm
Дебит при 6,3 bar 1600 Nl/min 3000 Nl/min 5600 Nl/min
ΔP 1 bar 57 scfm 71 scfm 200 scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен компресиран въздух, ако има омасляване трябва да е постоянно
Макс. температура при 10 bar 55°C
Тегло 0,5 kg 1 kg 1,8 kg
Винтове за монтаж М4x50 М5x60 М5x70
Позиция за монтаж вертикална
Порт за манометър 1/8"
Капацитет на чашата 22 cm3 45 cm3 75 cm3
Дрениране ръчно / полуавтоматично (RMSA)
автоматично (SAC) автоматично (SAC) автоматично (RA) автоматично (RA)
  
Забележка: Регулаторът на налягане трябва винаги да се монтира по посока на потока. За увеличаване чувствителността на регулиране, използвайте регулатор с обхват на налягане, възможно най-близък до изискваната стойност. Максималното входно налягане за RA автоматично не трябва да превишава 10 bar
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image