Абонамент за новини
Skillair Филтър 400 Филтър с различни степени на филтрация и висока производителност:
  • минимални загуби при промяна на дебита
  • максимална степен на отделяне на конденза
  • 360° видимост на нивото на конденза
  • полуавтоматично и автоматично отделяне на конденза
  
Технически данни FIL 400
Присъединителен отвор 1"; 1" 1/4"; 1" 1/2" 2"
Степен на филтрация 5 μm; 25 μm; 50 μm;
Макс. вх. налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Дебит при 6,3 bar 16500 Nl/min 20000 Nl/min
ΔP 0.5 bar 590 scfm 710 scfm
Флуид компресиран въздух
Макс. температура при 10 bar 50°C
Тегло, kg 5,2 6
Винтове за монтаж М6x110 М6x110
Позиция за монтаж вертикална
Кондензоотделител ръчно
ръчно/полуавтоматично (RMSA)
автоматично (RA)
Капацитет на чашата 270 cm3
  
Забележка: Максималното входно налягане за RA автоматично не трябва да превишава 10 bar
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image