Петък, 02. Юни 2023
Абонамент за новини
Skillair - Пилот регулатор с катинар Пилотния регулатор се използва когато се изискваголяма точност при поддържането на зададено налягане при променливи работни условия.
Той е идеален за използване като:
  • прецизен регулатор за дебит < 100 Nl/min.
  • като пилотен регулатор за регулатори с големи размери (REG 400)
Високата точност на системата и малкия хистерезис го пределят като виртуална липса на триене. Присъствието на леко изпускане на въздух е необходимо са правилното действие на регулатора - това не е проблем.
Препоръчително е използването на филтриран въздух.
Пилотния регулатор с катинар има щифт с отвор. Когато капачката е в натиснато състояние, щифта се показва над повърхността и, тогава може да се  вмъкне катинар в него и да се заключи, така се предотвратява промяна на налягането от неоторизиран персонал. Катинар и два ключа са в комплекта на регулатора.
  
Технически данни
PILOT REGULATOR
Присъединителен  вх. отвор 1/4"
Обхват 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 8 bar; 0 ÷ 12 bar
Макс. входно налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Дебит при 6,3 bar 120 Nl/min
ΔP 1 bar 4,3 scfm
Дебит при 6,3 bar 140 Nl/min
ΔP 0,5 bar 5 scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно
Макс. температура при 10 bar 50°C
Тегло 0,6 kg
Позиция за монтаж във всяка позиция
Порт за манометър 1/8"
  
Забележка: Регулаторът на налягане трябва винаги да се монтира по посока на потока. За увеличаване чувствителността на регулиране, използвайте регулатор с обхват на налягане, възможно най-близък до изискваната стойност.
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image