Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
Skillair Реле за налягане
Skillair® релето за налягане е има висока степен на миниатюризация и модерен дизайн.
Тъй като са изключително модулни, серията Skillair® могат да бъдат инсталирани нагоре или надолу.
Те са асемблирани с 2-метров кабел или с M8 конектор и с 300 mm кабел.
Контакта е превключващ, т.е. е нормално отворен (NO) или нормално затворен (NC).
Регулира се с издадено копче, с функция push-lock.
От долната страна има отвор с резба който може да се използва като се отстрани завитата тапа.
  
Технически данни
PS 100
PS 200
PS 300
Обхват 0,5 ÷ 10 bar
Хистерезис 0,4 ÷ 0,8 bar
15 bar 13 bar 13 bar
1,5 MPa 1,3 MPa 1,3 MPa
217 psi 188 psi 188 psi
Температурен диапазон 50°C
Присъединителен отвор G 1/4" G 1/4" G 3/8"
Макс. ток 2 A
Макс. напрежение 250 V
Външен диаметър 4,9 mm
Кабел 3x0,5 mm2
Контакти NO / NC
Степен на защита IP65
Брой превключвания 5x106
Флуид Филтриран, омаслен или неомаслен компресиран въздух, ако има омасляване, то трябва да е постоянно
Позиция за монтаж във всяка позиция
Тегло 0,16kg 0,185 kg 0,25 kg
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image