Четвъртък, 23. Май 2024
Абонамент за новини
Skillair - Regtronic 400 Основната функция на прецизния пропорционален регулатор на налягане REGTRONIC 400 е прецизно да регулира налягането в системата, като стойността на налягането варира в зависимост от входен сигнал. Стойността на налягането, серия от информация и диагностика са видими през цялото време на графичен дисплей. Потребителският графичен интерфейс, светодиодните индикатори и бутони са от една страна. Програмиращият софтуер и софтуерът за четене на данните са изчерпателни, лесни и интуитивни.
Контролът на налягането е осъществен с обратна връзка от електронен прецизен сензор на налягане, който измерва изходното налягане, контролна система го сравнява със зададеното и два мини електрически клапана променят налягането до достигане на заданието. REGTRONIC 400 се характеризира с изключително голям дебит.
  
Технически данни
REGTRONIC 400
Флуид Филтриран, неомаслен въздух, Въздуха трябва да е филтриран поне на 10 μm
Минимално вх. налягане Регулирано налягане + 1 bar
Максимално вх. налягане 11 bar
Температурен обхват 0 ÷ 50°C
Обхват на регулиране 0,05 ÷ 10 bar (регулируем в целия обхват)
Дебит при 6,3bar ΔP 0,5bar 1" ÷1"½ = 18000 Nl/min
2" = 20000 Nl/min
Дебит на изпускане при 6 bar и 0,5 bar надналягане 850 Nl/min
Монтаж Във всяка позиция
Tегло 1", 1"¼, 1"½ = 5 kg
2" = 5,8 kg
Степен на защита IP 65
Захранващо напрежение 24 Vcc +10% -5% Imax 110mA
Входен сигнал (импеданс) Напрежение: 0 ÷ 5 Vcc, 0 ÷ 10 Vcc (прибл. 168 KΩ)
Ток: 4 ÷ 20 mA (прибл. 100 KΩ)
Сериен порт: RS 232
Ръчно: Клавиатура
Изходен сигнал Аналогов: 0 ÷ 10 Vcc (1 V = 1 bar) - 1mA max
Цифров: PNP отворен колектор  изход: max 24V 60 mA
NPN отворен колектор изход: max 24V 60 mA
Линейност ≤ ± 0,5% (Цялата скала)
Хистерезис ≤ ± 0,2% (Цялата скала)
Повтаряемост ≤ ± 0,2% (Цялата скала)
Чувствителност 10 ÷ 100 mbar
Визуализация на налягането Точност: ≤ ± 0,3% (Цялата скала)
Единици на измерване: bar, Mpa, PSI
Минимална резолюция: 0,01 bar - 0,001 Mpa - 0,01 PSI
Точност на аналоговия изход ≤ ± 0,4% (Цялата скала)
Температурни характеристики max 2 mbar/°C
Време на сработване със 100 cc обем 0,4 sec ( от 6 до 7 bar) / 0,95 sec ( от 7 до 6 bar)
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Ръководство за експлоатация
Image