Абонамент за новини
Skillair Регулатор Всяка система имаща за цел да захранва със сгъстен въздух (актуатории цели машини) изисква свое постоянно работно налягане. За това е необходимо да се използва регулатор, за да се регулира налягането в определени граници, чрез регулиране на усилие върху пружина, като изходното налягане никога не надвишава входното налягане.
Новият Skillair® регулатор използва гофрирана мембрана, която осигурява много по добра производителност от стандартната плоска мембрана.
Предимствата на тази система са:
  • Увеличен ход, увеличаване отвора на клапана и от там по-висок дебит
  • Намалено динамично и напорно триене; бързо и по-чувсвително действие
  • Намалено работно натоварване и от там по дълъг живот, което позволява използване на по-тънки мембрани (0,45 mm срещу 1,5 mm за плоската мембрана), което увеличава чувствителността на регулиране и бързото действие.
  • Увеличена чувствителност при поддържане на зададеното налягане при променлив дебит и различно захранващо налягане.
  • Изходното надналягане се изпуска бързо.
  
Технически данни
REG 100 REG 200 REG 300
Присъединителен отвор 1/4"; 3/8" 1/4"; 3/8"; 1/2" 1/2"; 3/4"; 1"
Обхват 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 8 bar; 0 ÷ 12 bar
Макс. входно налягане 1,5 MPa 1,3 MPa 1,3 MPa
15 bar 13 bar 13 bar
217 psi 188 psi 188 psi
Дебит при 6,3 bar 1100 Nl/min 2500 Nl/min 3500 Nl/min
ΔP 0.5 bar 39 scfm 88 scfm 124 scfm
Дебит при 6,3 bar 1600 Nl/min 3500 Nl/min 7000 Nl/min
ΔP 1 bar 57 scfm 124 scfm 247 scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно
Макс. температура при 10 bar 50°C
Тегло, kg 0,4 0,7 1,4
Винтове за монтаж М4x50 М5x60 М5x70
Позиция за монтаж във всяка позиция
Порт за манометър 1/8"
  
Забележка: Регулаторът на налягане трябва винаги да се монтира по посока на потока. За увеличаване чувствителността на регулиране, използвайте регулатор с обхват на налягане, възможно най-близък до изискваната стойност.
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mw_logo.png