Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
Skillair - Регулатор с пилотно управление
  • Регулатор с пилотно управление или спомагателно пилотно управление.
  • Двойно гофрирана мембрана за осигуряване на по-добро отваряне и от тук по-голям дебит.
  • Ниски загуби.
  • Отлична прецизност при настройка на налягането.
  • Отлична чувствителност по време на изпускане.
   
Технически данни
300 PILOT OPERATED REG
Присъединителен  вх. отвор 1/2"; 3/4"; 1"
Обхват Зависи от пилотния регулатор
Макс. входно налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Дебит при 6,3 bar 4500 Nl/min
ΔP 0,5 bar 160 scfm
Дебит при 6,3 bar 7000 Nl/min
ΔP 1 bar 247 scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно
Макс. температура при 10 bar 50°C
Тегло 1,3 kg
Винтове за монтаж М5x70
Позиция за монтаж във всяка позиция
Порт за манометър 1/8"
  
Забележка: Регулаторът на налягане трябва винаги да се монтира по посока на потока.
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image