Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
Skillair - Сериен регулатор
Серия регулатори на налягане. Налягането на изхода на серията е като това на входа. С помощта на всеги регулатор от групата може да се настрой различно налягане за различни възли на пневматичната система.
  
Технически данни
Присъединителен  вх. отвор 1/4"
Присъединителен  изх. отвор 1/8"
Обхват 0÷2 bar; 0÷4 bar; 0÷8 bar; 0÷12 bar
Макс. вх. налягане 1,5 MPa
15 bar
217 psi
Дебит при 6,3 bar 500 Nl/min
ΔP 0,5 bar 18 scfm
Дебит при 6,3 bar 950 Nl/min
ΔP 1 bar 34 scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно
Макс. температура при 10 bar 50°C
Тегло 0,4 kg
Винтове за монтаж М4x50
Позиция за монтаж във всяка позиция
Порт за манометър 1/8"
  
Забележка: Регулаторът на налягане трябва винаги да се монтира по посока на потока. За увеличаване чувствителността на регулиране, използвайте регулатор с обхват на налягане, възможно най-близък до изискваната стойност.
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image