Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Skillair Регулатор 400 Регулатор на налягане за изключително висок дебит - до 20000 Nl
  
Технически данни
REG 400
Присъединителен отвор 1"; 1 1/4"; 1 1/2" 2"
Обхват Зависи от пилотноуправляемият регулатор
Макс. входно налягане 1,3 MPa
13 bar
188 psi
Дебит при 6,3 bar 18000 Nl/min 20000 Nl/min
ΔP 0.5 bar 363 scfm 707 scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно
Макс. температура при 10 bar 50°C
Тегло, kg 4,8 5,6
Винтове за монтаж М6x110
Позиция за монтаж във всяка позиция
Порт за манометър 1/4"
  
Забележка: Регулаторът на налягане трябва винаги да се монтира по посока на потока. За увеличаване чувствителността на регулиране, използвайте регулатор с обхват на налягане, възможно най-близък до изискваната стойност.
  
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image