Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
Skillair - Стоп вентил
Функцията на този клапан е да направи пневматичната система независима от захранващото налягане. По същество това е трипътен клапан. В затворено положение той прекъсва захранването и освобождава системата, което означава че е полезен при сервизно обслужване на системата. Варианта с ръчно задействане може да се заключи с катинар в затворено положение, така може ситемата да бъде захранена с въздух само от човека който я е спрял.
  
Технически данни
V3V 100 V3V 200 V3V 300
Присъединителен отвор G1/4"; G3/8" G1/4"; G3/8"; G1/2" G1/2"; G3/4"; G1"
Мин. входно налягане за ел. варианти** 0,3 MPa 0,2 MPa
3 bar 2 bar
43,5 psi 29 psi
Макс. входно налягане* 15 MPa 13 MPa 13 MPa
1,5 bar 1,3 bar 1,3 bar
217 psi 188 psi 188 psi
Дебит при 6,3 bar 1300 Nl/min 2400 Nl/min 3200 Nl/min
ΔP = 0,5 bar 46 scfm 85 scfm 113 scfm
Дебит при 6,3 bar 1650 Nl/min 3000 Nl/min 4700 Nl/min
ΔP = 1 bar 58 scfm 106 scfm 166 scfm
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно
Макс. температура 50°C
Тегло 0,5 kg 0,8 kg 1,2 kg
Винтове за монтаж М4x50 М5x60 М5x70
Монтаж във всяка позиция
Тип контрол Ръчен, пневматичен, електрически и електропневматичен
  
Забележка: * 10 bar за ел. варианти
** 0,1 bar за ръчни, пневматични и с пилотно-управляеми, при мин. 0,3 bar управление
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image