Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
Skilltronic - Електронен регулатор
Skilltronic - Електронен регулатор
Skilltronic е електрически управляван регулатор на налягане, оборудван с 8-битов микроконтролер. Управляващият сигнал може да бъде аналогов, цифров по RS232 или цифров от клавиатурата. Той се преобразува в пропорционален на налягането сигнал чрез елекрически клапани. Регулатора може да се използва самостоятелно в рамките на посочените стойности на дебита, или в комбинация със Skillair 300 или 400 пилотно-управлявани регулатори.
Предимствата му са:
  • Интеграция с аналогова или цифрова управляваща система (компютър, PLC и др.)
  • Екстремно кратко време на сработване
  • Отлична повтаряемост и надеждност
  • Ниска консумация на ел. енергия
Skilltronic е разработен в два варианта:
  • Вариант A, с аналогово управление с напрежение или RS232 сериен интерфейс
  • Вариант D, с контрол прес RS232 сериен интерфейс или клавиатура, или напрежение, с дисплей на който се показва настроеното и регулирано налягане.
  
Технически данни
Skilltronic A и D Skilltronic 300A и 300D Skilltronic 400A и 400D
Обхват 0,03 ÷ 0,7 MPa
0,3 ÷ 7 bar
4 ÷ 100 psi
Контролирано налягане 0,1 ÷ 0,8 MPa
1 ÷ 8 bar
15 ÷ 115 psi
Температурен диапазон -10°C ÷ 50°C
Степен на защита IP60 IP65 IP65
Тегло 0,4 kg 1,9 kg 5,6 kg
Флуид 20μm филтриран, изсушен, и неомаслен въздух
Захранващо напрежение 24 VDC
Максимална консумирана мощност 2 W
Управление 0 ÷ 5V / 0 ÷ 10V / RS232
Дебит при 6,3 bar и ΔP 0,5 bar 60 Nl/min 4500 Nl/min 18000 Nl/min
Време за реакция <5 s - -
Време за сработване за повишаване на налягането 60 s - -
Време за сработване за намаляне на налягането 100 s - -
  
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Ръководство за експлоатация
mw_logo.png