Петък, 07. Октомври 2022
Syntesi - Междинна плоча

Междинната плоча е свързващ елемент, който се монтира между два модула на Syntesi®. Варианта с два порта, изработен от метал и с малки размери, има два порта, един отгоре и един отдолу. Варианта с 4 извода, изработен от технополимер, има изходи от всички страни. Това осигурява възможност  за 4 допълнителни изхода.

Всички останали Syntesi® модули има два порта, един отпред и един отзад, и могат да се използват като междинна плоча.

          
Технически данни
AIR TAKE-OFF
AIR TAKE-OFF, 4-WAY
  SIZE 1 SIZE 2 SIZE 1 SIZE 2
Присъединителни отвори 2 бр. x 1/8"  2 бр.x3/8"  3 бр. x 1/8"
1 бр. x 1/4"
 3 бр. x 1/4"
1 бр. x 3/8"
Дебит при 6,3 bar и ΔP=1 bar 1550 Nl/min 7000 Nl/ min 500 ÷ 2000 Nl/min 1500 ÷ 4500 Nl/min
Макс. работно налягане 55 scfm 248 scfm 18 ÷ 71 scfm  53 ÷ 160 scfm
Позиция за монтаж между два Syntesi® модула
Работна температура и налягане Зависят от модулите Syntesi® към които е свързан
Тегло 62 g 75 g 100 g 306 g
Флуид Сгъстен въздух или друг инертен газ
          
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image