Петък, 29. Септември 2023
Syntesi - Плавен стартер Прогресивния стартер е пневматичен компонент, който контролира компресирания въздух да изпълва плавно пневматичната система, за да се предотвратят пневматични удари.

Сложна система от клапани позволява два различни етапа на действие. По време на първия етап част от въздуха, който може да бъде регулиран с дросел, постъпва през стартера. Втория етап започва, когато налягането в пневматичната система  достигне 40÷60% от входното налягане, по време на което въздуха се пропуска с максимален дебит. Когато механизмът се деактивира, входящия поток се спира и въздуха от системата се изпуска в атмосферата.

Прогресивния стартер е подходящ в машини, където е важно да се предотврати актуаторите да се задвижат изведнъж без контрол или, заради мерки за сигурност, въздуха трябва да се подаде леко и плавно.

Ако в системата има утечка на въздух, може да бъде невъзможно да се достигне налягане за да се отвори напълно клапана.
                 
Технически данни
APR SY1
APR SY2
Присъединителен отвор 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Контрол Електрически Електрически - Cnomo електрически
Входно налягане 3 ÷ 10 bar 3 ÷ 10 bar
  0,3 ÷ 1 MPa 0,3 ÷ 1 MPa
  43 ÷ 145 psi 43 ÷ 145 psi
Дебит при 6,3 bar 900 Nl/min 1000 Nl/min 1100 Nl/min 2800 Nl/min 3600 Nl/min 3600 Nl/min
    ΔP = 0,5 bar 32 scfm 39 scfm 39 scfm 99 scfm 127 scfm 127 scfm
Дебит при 6,3 bar 1250 Nl/min 1500 Nl/min 1600 Nl/min 4400 Nl/min 4800 Nl/min 4800 Nl/min
    ΔP = 1 bar 44 scfm 53 scfm 57 scfm 156 scfm 170 scfm 170 scfm
Дебит на изпускане 500 Nl/min 2700 Nl/min
при 6,3 бар 18 scfm 96 scfm
Максимален дебит при старт 170 Nl/min 700 Nl/min
при 6,3 bar и напълно отвита игла 6 scfm 25 scfm
Мин./Макс. температура при 10 bar -10°C ÷ +50°C -10°C ÷ +50°C
Тегло 203 g 198 g 189 g 503 g 476 g 472 g 460 g
Флуид Сгъстен въздух или друг инертен газ
Позиция за монтаж Във всяка позиция
Допълнителния изход за въздух 1/8", отпред и отзад 1/4", отпред и отзад
Дебит на допълнителния изход за въздух  500 Nl/min 1500 Nl/min
   при 6,3 bar и ΔP 1 bar 18 scfm 53 scfm
Винтове за монтаж 2 бр. x M4 2 бр. x M5
Мощност на бобината за електро-пневматичния вариант 12 VDC и 24 VDC: 2W;  24 VAC, 110 VAC и 220VAC: 3,5 VA
за Cnomo вариант: 12 VDC и 24VDC: 2W; 24 VAC, 110 VAC и 220VAC: 3,5 VA
24 VDC" 4W; 24 VAC, 110 VAC и 220VAC: 4VA
Ръчен контрол на електро-пневматичния вариант Бистабилен, с канал за отвертка (хоризонтално=OFF, вертикално=ON)
   
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
MetalWork Logo