Четвъртък, 07. Декември 2023
Syntesi - Депуратор Ролята на депюратора е да отделя течности и твърди частици съдържащи се в компресирания въздух с голяма степен на филтрация. Тази филтрация се осъществява посредством специален филтриращ елемент - "коалесцентна" касета.

Използва се за елиминиране на следи от масло в компресирания въздух. Дебита на пречиствания сгъстен въздух трябва да остане под максималните стойности, за да се запази степента на очистване. Над тази стойност може да се намали желаното качество на въздуха.

Има два допълнителни порта (с резба 1/8" за размер 1 и резба 1/4" за размер 2), за свързване на манометър, реле за налягане или като допълнителен изход. Въздухът взет от там не е очистен.

                 
Технически данни
   DEP SY1 DEP SY2
Присъединителен отвор 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Степен на филтрация 0,01 μm филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 1.7.2
Макс. входно налягане 15 bar 13 bar
  1,5 MPa 1,3 MPa
  217 psi 188 psi
Препоръчителен дебит при 6,3 bar 460 Nl/min 520 Nl/min
  9 scfm 37 scfm
Максимален препоръчан дебит Виж графиката в техническата спецификация
  забележка: дебит над препоръчвания намалява ефективността на очистване
Мин./Макс. температура при 10 bar -10°C ÷ +50°C -10°C ÷ +50°C
Тегло 194 g 189 g 180 g 483 g 456 g 452 g 440 g
Клапан за конденз

RMSA: клапан с ръчно освобождаване на конденза и автоматично освобождаване при нулево налягане

Флуид Компресиран въздух или друг инертен газ
Обем на чашката 15 cm³ 40 cm³
Позиция за монтаж Вертикална Вертикална
Допълнителен изход за въздух 1/8", отпред и отзад 1/4", отпред и отзад
Дебит на допълнителния изход за въздух при 6,3 bar и ΔP 1 bar 500 Nl/min 1500 Nl/min
  18 scfm 53 scfm
Винтове за монтаж на стена 2 бр. x M4 2 бр. x M5
                
Забележка: Препоръчително е да се монтира предварителен филтър за да се отделят едрите частици. Максималното входно налягане за RA автоматично не трябва да превишава 10 bar
     
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация