Четвъртък, 07. Декември 2023
Syntesi - Филтър + омаслител За всички детайли се обърнете към секциите отнасящи се за филтър и омаслител.
                
Технически данни    FIL + LUB SY1 FIL + LUB SY2
Присъединителен отвор 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Степен на филтрация 5 μm - филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 3.7.-
  20 μm - филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 4.7.-
  50 μm - филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 5.7.-
Макс. входно налягане 15 bar 13 bar
  1,5 MPa 1,3 MPa
  217 psi 188 psi
Дебит при 6,3 bar ΔP 0,5 bar  860 Nl/min 2900 Nl/min
   30 scfm 102,5 scfm
Дебит при 6,3 bar ΔP 1 bar  1450 Nl/min 4400 Nl/min
   51 scfm 156 scfm
Мин./Макс. температура при 10 bar -10°C ÷ +50°C -10°C ÷ +50°C
Тегло 355 g 349 g 344 g 840 g 813 g 809 g 797 g
Флуид Компресиран въздух и други инертни газове
Позиция за монтаж Вертикална Вертикална
Допълнителен извод 1/8", отпред и отзад 1/4", отпред и отзад
Дебит на допълнителния изход за въздух при 6,3 bar и ΔP 1 bar 500 (FIL) - 450 (LUB) Nl/min 1500 (FIL) - 800 (LUB) Nl/min
  18 (FIL) - 16 (LUB) scfm 53 (FIL) - 28 (LUB) scfm
Обем на чашата за конденз 30 cm³ 70 cm³
Обем начашата за масло 60 cm³ 130 cm³
Клапан за конденз RMSA: клапан с ръчно освобождаване на конденза и автоматично освобождаване при нулево налягане
  RA: автоматичен клапан за освобождаване на конденза, независимо от налягането
  забележка: максимално вх. налягане при RA варианта не трябва да надвишава 10 bar
Препоръчвани масла ISO и UNI FD22
  (Energol HPL; Spinesso; Mobil DTE; Tellus oil)
Винтове за монтаж на стена 2 бр. x M4 2 бр. x M5
    
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image