Събота, 03. Декември 2022
Syntesi - Филтър-регулатор Този модул комбинира филтър и регулатор на налягане в едно. Той има двойна функция на филтриране и отделяне на конденза, и регулиране на налягането.
Тъй като филтър-регулатора е изработен от същите елементи както и регулатора и филтъра, производителността и предимствата за същите:
  • Отделяне на конденза и големите течни и твърди частици чрез центробежно завихряне
  • Два варианта за отделяне на конденза (RMSA и RA)
  • 360° видимост на нивото на конденза
  • Регулатор с гофрирана мембрана, което позволява максимална прецизност и дебит, и минамално триене
  • Компенсация на входното налягане
  • Освобождаващ клапан
  • Бързо изпускане на изходното надналягане
  • Заключваща капачка
  • Преден и заден извод за манометър, реле за налягане или допълнителен изход.
                 
Технически данни FR SY1 FR SY2
Присъединителен отвор 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Степен на филтрация 5 μm - филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 3.7.4
  20 μm - филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 4.7.4
  50 μm - филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 5.7.4
Макс. входно налягане 15 bar 13 bar
  1,5 MPa 1,3 MPa
  217 psi 188 psi
Дебит при 6,3 bar ΔP 0,5 bar  500 Nl/min 800 Nl/min 2200 Nl/min 3200 Nl/min 4300 Nl/min 5200 Nl/min
   18 scfm 28 scfm 78 scfm 113 scfm 152 scfm 184 scfm
Дебит при 6,3 bar ΔP 1 bar 1300 Nl/min 2000 Nl/min 3000 Nl/min 5800 Nl/min 7200 Nl/min 7400 Nl/min
   46 scfm 71 scfm 106 scfm 205 scfm 255 scfm 262 scfm
Дебит на изпускане при 6,3 bar 70 Nl/min 100 Nl/min
   2,5 scfm 3,5 scfm
Мин./Макс. температура при 10 bar -10°C ÷ +50°C -10°C ÷ +50°C
Пълно изтичане при нулево входно наляганe  Включено
Заключваща капачка  Включено
Компенсанция на входното налягане Включено, чрез балансен клапан
Тегло 244 g 239 g 230 g 623 g 596 g 592 g 580 g
Флуид Компресиран въздух и други инертни газове
Позиция за монтаж Вертикална
Допълнителен извод 1/8", отпред и отзад 1/4", отпред и отзад
Дебит на допълнителния изход за въздух при 6,3 bar и ΔP 1 bar 500 Nl/min 1500 Nl/min
  18 scfm 50 scfm
Обем на чашата 30 cm³ 70 cm³
Клапан за конденз RMSA: клапан с ръчно освобождаване на конденза и автоматично освобождаване при нулево налягане
  RA: автоматичен клапан за освобождаване на конденза, независимо от налягането
  заб.: максимално вх налягане при RA варианта не трябва да надвишава 10 bar
Винтове за монтаж на стена 2 бр. x M4 2 бр. x M5
                 
Забележка: Налягането трябва винаги да се регулира от по-ниска към по-висока стойност. За увеличаване чувствителността на регулиране, използвайте регулатор с обхват на налягане, възможно най-близък до изискваната стойност.
     
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image