Syntesi - Филтър-регулатор + омаслител За всички детайли се обърнете към секциите отнасящи се за филтър-регулатор и омаслител
                
Технически данни    FR + LUB SY1 FR + LUB SY2
Присъединителен отвор 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Степен на филтрация 5 μm - филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 3.7.-
  20 μm - филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 4.7.-
  50 μm - филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 5.7.-
Макс. входно налягане 15 bar 13 bar
  1,5 MPa 1,3 MPa
  217 psi 188 psi
Дебит при 6,3 bar ΔP 0,5 bar  350 Nl/min 1200 Nl/min
   12 scfm 42.5 scfm
Дебит при 6,3 bar ΔP 1 bar  1400 Nl/min 4000 Nl/min
   50 scfm 141.5 scfm
Дебит на изпускане при 6,3 bar 70 Nl/min 100 Nl/min
   2,5 scfm 3,5 scfm
Мин./Макс. температура при 10 bar -10°C ÷ +50°C -10°C ÷ +50°C
Пълно изтичане при нулево входно наляганe  Включено
Заключваща капачка  Включено
Компенсанция на входното налягане Включено, чрез балансен клапан
Тегло 414 g 409 g 400 g 1074 g 1047 g 1043 g 1031 g
Флуид Компресиран въздух и други инертни газове
Позиция за монтаж Вертикална Вертикална
Допълнителен извод 1/8", отпред и отзад 1/4", отпред и отзад
Дебит на допълнителния изход за въздух при 6,3 bar и ΔP 1 bar 500 (FR) - 450 (LUB) Nl/min 1400 (FR) - 800 (LUB) Nl/min
  18 (FR) - 16 (LUB) scfm 49,5 (FR) - 28 (LUB) scfm
Обем на чашата за конденз 30 cm³ 70 cm³
Обем начашата за масло 60 cm³ 130 cm³
Клапан за конденз RMSA: клапан с ръчно освобождаване на конденза и автоматично освобождаване при нулево налягане
  RA: автоматичен клапан за освобождаване на конденза, независимо от налягането
  забележка: максимално вх. налягане при RA варианта не трябва да надвишава 10 bar
Препоръчвани масла ISO и UNI FD22
  (Energol HPL; Spinesso; Mobil DTE; Tellus oil)
Винтове за монтаж на стена 2 бр. x M4 2 бр. x M5
    
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image